Văn phòng giao dịch: B22, Khu phố 2, Tân thuận nam 2, Đường Phú Thuận Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.